Seminar: Vekst i Europa ved bruk av standarder

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Standard Norge inviterer til seminar 28. september for å belyse dette.

Meld deg på

Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

På dette kurset blir du bedre kjent med standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring gjennom erfaring fra brukere av standarden og praktiske gruppeoppgaver.

20. oktober på Lysaker

Har du meldt deg på Ex-konferansen?

22.-23. november 2016 avvikles den nasjonale Ex-konferansen som tar for seg temaer relatert til eksplosjonsfarlige områder. Årets konferanse vil sette søkelyset på kostnadsbesparelser i et sikkerhetsperspektiv.

Meld deg på

I Tromsø settes standarden for internasjonal tannhelse

Denne uken møtes rundt 300 internasjonale eksperter innenfor tannhelse i Tromsø. Gjennom uken skal det arrangeres rundt 60 møter i ulike ekspertgrupper som tar for seg alt fra fyllinger, implantater og instrumenter til computerassistert design. 

Les mer

Miljødeklarasjoner med BIM

Er det mulig å beregne miljøpåvirkninger på bygninger basert på miljødeklarasjoner av byggevarer (EPD) ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM)? Standard Norge arrangerte et frokostmøte i slutten av august hvor det ble gitt en demonstrasjon av resultater fra prosjektet Standards Automatically Consumed (SAC) og presentasjoner av framtidens digitale standarder for automatiske kontroller og beregninger i BIM.

Oppsummering fra frokostmøte

Språkvalg i norske standarder – Vær med på en undersøkelse

De fleste norske standarder har sitt opphav i internasjonale og europeiske standarder, som blir utarbeidet på engelsk. Bare et fåtall av standardene blir oversatt til norsk. Hvor stort problem er det? Språkrådet gjennomfører sammen med Standard Norge en undersøkelse, og vi inviterer våre lesere og kunder til å gi innspill for å gjøre undersøkelsen så nyttig som mulig.

Bli med på undersøkelsen

Ny måte å åpne standarder på

Standard.no har endret måten å åpne standarder på i vår nettløsning. Du vil nå få opp et nytt vindu mens ditt dokument lastes ned, som inneholder informasjon om hva du skal gjøre for å åpne dokumentet. Vi minner om at du fortsatt trenger Adobe for å åpne standardene.

Les mer

Dette nyhetsbrevet er sendt til deg som har takket ja til å motta generelle nyheter på e-post fra Standard Online.
Dersom du i fremtiden IKKE ønsker å motta slik informasjon fra oss, klikk her for å melde deg av. Du som er registrert som bruker i vår nettbutikk kan også administrere ditt nyhetsbrev fra "Min side".