Sommerkampanje på kurs - 15 % rabatt

Meld deg på høstens kurs innen 1. august og få 15% rabatt på kursavgiften! Vi har et stort utvalg av kurs innenfor flere områder, som juridiske kontraktsstandarder, byggrelaterte standarder og ledelsessystemer.

Meld deg på i dag

NEK 700:2016 - Nye reviderte deler

NEK 700 ble lansert i 2012 og bestod den gang av to deler; NEK 700 del A og NEK 700 del B. NEK 700 del A er revidert og nå ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok.

NEK 700:2016

Ny standard for stillas, NS 9700

 De nye standardene NS 9700-1 og NS 9700-2 setter fokus på og stiller krav til nettopp montering og bruk, opplæring og sertifisering av montører.

NS 9700

Standard Morgen – sett av datoene for høstens frokostmøter

Ønsker du å holde deg oppdatert på faglige aktiviteter knyttet til standardisering? Delta på ett av våre gratis frokostmøter «Standard Morgen». De første etter sommerferien er nå planlagt, bl.a. ett for IKT-anskaffelser.

Les mer

NEK 420A:2016 - Ny revidert del

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen for del A er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr og utførelse relatert til eksplosjonsfarlige områder.

NEK 420A:2016

Sommerkampanje på standardsamlinger - 50 % rabatt på første års pris

Standardsamlinger gir deg utvalgte standarder innenfor et område til en gunstig pris. Skal du ha mer enn 2 enkeltstandarder innenfor et område lønner det seg ofte å kjøpe en samling.

Bestill en samling i dag

Standarder løftes fram som et strategisk virkemiddel i Europa for å øke konkurransekraften

Standarder har vært et viktig virkemiddel for å øke konkurransekraften i det indre markedet. Standarder løftes nå høyt opp på den politiske dagsordenen i Europa, og en ny europeisk avtale om standardisering ble signert i forbindelse med konferansen.

Les mer

Nye medlemmer i Standard Norge: Direktoratet for e-helse og Fire Eater

Standard Norge ønsker medlemmene hjertelig velkommen. Som medlem i Standard Norge har man møte- og stemmerett ved årsmøtene, man kan foreslå medlemmer til styret og har i tillegg ulike medlemsfordeler.

Les mer

Representantskapsmøte med engasjerte medlemmer

Representanter fra et bredt utvalg av medlemmene deltok på Standard Norges representantskapsmøte 25. mai.

Les mer

Dette nyhetsbrevet er sendt til deg som har takket ja til å motta generelle nyheter på e-post fra Standard Online.
Dersom du i fremtiden IKKE ønsker å motta slik informasjon fra oss, klikk her for å melde deg av. Du som er registrert som bruker i vår nettbutikk kan også administrere ditt nyhetsbrev fra "Min side".